Hướng Dẫn Tích Hợp

Để triển khai dịch vụ thanh toán của NeoPay trên trang thanh toán của bạn, sau khi tìm được mô hình thanh toán phù hợp, vui lòng làm theo chỉ dẫn sau:

Đăng ký Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Tích hợp kỹ thuật theotài liệu kỹ thuật của mô hình đó trên Môi Trường Test

Tiến hành Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) trên Môi Trường Test

Hoàn tất các yêu cầu Xác thực Tài khoản Doanh nghiệp

Mở truy cập Thông Tin Tích Hợp trên môi trường Production

Tiến hành Kiểm thử chấp nhận của người dùng và đánh giá chất lượng

Được cấp quyền và chính thức triển khai dịch vụ trên nền tảng của bạn

Kế Tiếp

Hồ sơ doanh nghiệp

Hướng dẫn tích hợp với NeoX

Để triển khai dịch vụ thanh toán của NeoPay trên trang thanh toán của bạn, sau khi tìm được mô hình thanh toán phù hợp, vui lòng làm theo chỉ dẫn sau: