Hoàn tiền giao dịch

Diễn giải quy trình hoàn tiền giao dịch.

Bước 1: Tiến hành login vào hệ thống merchant của khách hàng.

Bước 2: Chọn danh mục Cổng thanh toán sau đó chọn lịch sử đơn hàng.

Bước 3: Chọn giao dịch cần hoàn tiền.

Bước 4: Nhập số tiền cần hoàn và thông tin ghi chú như hình bên dưới sau đó bấm Ok để tiến hành tạo yêu cầu hoàn tiền.

Bước 5, 6: Để gửi yêu cầu hoàn tiền khách hàng vào menu lịch sử đơn hàng trong cổng thanh toán. Chọn đơn hàng vừa tạo.

Bước 7: Kiểm tra thông tin, chọn gửi duyệt để gửi yêu cầu hoàn tiền.