Hồ Sơ Doanh Nghiệp

NeoPay mang lại trải nghiệm tích hợp thanh toán dễ dàng và an toàn. Bắt đầu bằng việc đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng MP để tạo hồ sơ doanh nghiệp. Bạn sẽ cần hoàn tất xác thực thông tin doanh nghiệp, cũng như hoàn tất quy trình tích hợp kỹ thuật để mang NeoPay đến người dùng của bạn.

MP LÀ GÌ?

MP (Merchant Portal) là cổng thông tin dành riêng cho doanh nghiệp. Là nơi mà bạn có thể quản lý tất cả khía cạnh của Hồ sơ doanh nghiệp, từ thông tin pháp lý, báo cáo, Marketing, tài chính, cho đến các Thông Tin Tích Hợp kỹ thuật.

ĐĂNG KÝ

Bước 1: Truy cập … và chọn “Đăng ký”.

Bước 2: Màn hình đăng ký sẽ hiện lên. Bạn cần điền tất cả thông tin được yêu cầu bao gồm các mục:

XÁC THỰC TÀI KHOẢN

Sau khi đăng ký thành công, bạn đã có thể truy cập vào Môi trường Test của NeoPay với bộ Mã tích hợp Testing Credentials.

Tuy nhiên để có được quyền truy cập vào môi trường Production – dùng cho người dùng cuối, bạn cần:

Xem thêm chi tiết Hướng dẫn MP.