Tích hợp Woocommerce

Diễn giải quy trình tích hợp woocommerce.

Bước 1: Khách hàng login vào page admin, sau đó vào menu plugins để cài đặt.

Bước 2: Click chọn Add new (Thêm mới).

Bước 3: Khách hàng chọn Upload plugin (Tải lên plugin).

Bước 5: Chọn file woocommerce được cung cấp từ NeoPay sau đó bấm Install Now (Cài đặt).

Bước 6: Khách hàng bấm vào Active Plugin (Kích hoạt) tại đây.

Bước 7: Bấm Settings (Cài đặt) Plugin NeoPay Payment Gateway for WooCommerce.

Bước 7: Chọn tab Payment (Thanh Toán).

Bước 8: Khách hàng tiến hành nhập thông tin đầy đủ như hình bên dưới.

Note:

Enable/Disable: Chọn hiển thị phương thức thanh toán Neo Pay trên website hay không.

NeoPay Sanbox: Cho phép kiểm thử trên môi trường Sanbox hay không.

Return Page: Chọn trang sẽ trở về sau khi thanh toán thành công.

Để lấy thông tin merchant khách hàng có thể bấm vào link tại đây.

Merchant Code: Lấy trong thông tin merchant.

Secret key: Thông tin tích hợp Payment Gateway